Välkommen till Pelas Hem

Välkommen till Pelas Hem

Konsulentstödd jour- och familjehemsvård med tillstånd från IVO.
Pelas Hem är specialiserade på målgruppen hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer.