PELAS HEM

Arbetssätt

skor-2-ok

ARBETSSÄTT

FAMILJEHEM
Familjehemmen har tillgång till jour dygnet runt.

Konsulenten har tät och regelbunden kontakt med familjehemmet för stöd och handledning.

Handledning sker genom hembesök en gång i veckan i början av placeringen och sedan varannan vecka samt telefonkontakter där emellan. Den täta kontakten skapar kontinuitet och trygghet för familjehemmen.

Familjehemskonsulenten handleder familjehemmet genom att lyssna, uppmuntra och stötta. Varje vecka skriver familjehemmet en veckorapport som skickas till familjehemskonsulenten. Utifrån veckorapporterna skickar sedan familjehemskonsulenten en månadsrapport till socialtjänsten.

Familjehemmens vardagskunskap kompletteras med vår professionella kunskap.