PELAS HEM

Tjänster

hjarta-2-ok

 

Tjänster som Pelas Hem erbjuder:

Familjehem/Jourhemsplaceringar
– Mor och barnplaceringar
– Syskonplaceringar
– Akuta placeringar i jourhem

Föreläsningar/Handledning
Risk och hotbedömningar/Behovsanalyser/Kartläggning
Kontaktmannaskap

Pelas Hem har konsulenter med språkkompetens. Konsulenternas språkkompetens är svenska, engelska och turkiska samt flera dialekter inom kurdiska. Vid behov anlitas tolk.

Pelas Hem erbjuder hjälp med hämtning vid behov.