PELAS HEM

Samverkan

Advokater
Bahar Shivan, jurist på Mirlex Advokatbyrå AB
Bahar Shivan har många års erfarenhet av arbete med hedersrelaterade frågor och har stark kompetens inom området. Genom sin bakgrund och arbetslivserfarenhet har Bahar Shivan god kunskap och insikt i andra kulturer samt stor vana av att möta människor i svåra situationer. 

Bahar Shivan arbetar främst med brottmål som målsägandebiträde, vårdnadstvister, migrationsrätt samt socialrätt.

Bahar Shivan erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till Dig som har frågor. Kontakta oss på info@pelashem.se alternativt vårt telefonnummer 070-091 89 01 för att komma i kontakt med juristen Bahar Shivan. 

Johan Lindgren, advokat på advokatfirman INTER
Advokat Johan Lindgren är en erfaren jurist och delägare på advokatfirman INTER i Stockholm. Johan Lindgren är specialist inom LVU, barnrätt och familjerätt (vårdnadstvister, barns boende, umgängesrätt och bodelningar) och tar uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare över hela Sverige. Johan Lindgren sitter i styrelsen för Advokatsamfundets stockholmsavdelning och föreläser regelbundet inom juridik. Med erfarenhet av att bl.a. ha arbetat som ombudsman för ungdomars demokratiska rättigheter och tjänstgjort vid FN:s generalförsamling i New York har han stor kunskap om barns och ungas rättigheter. Johan Lindgren hjälper därför regelbundet föräldrar, barn och unga som utsatts för brott eller farit illa p.g.a. heder, misshandel eller brister i omsorgen. Barn och vårdnadshavare har rätt till gratis advokat och tolk vid LVU och brottmål. Kontakta gärna oss på Pelas Hem om du vill komma i kontakt med Johan Lindgren som har tystnadsplikt, för mer information och juridiska råd.

Revisor
Pelas Hem har en auktoriserad revisor via Revisi Revision & Rådgivning AB

Extern handledning
Extern handledning kan vid behov ledas av Anita Wijk. Anita Wijk har 25 års erfarenhet som handledare för familjehem. Anita Wijk har 25 års erfarenhet som handledare för familjehem. Hon är utbildad pedagog, leg. psykoterapeut i psykodynamisk terapi, KBT och familjeterapi. Vidare är hon certifierad terapeut i klinisk hypnos och EMDR-terapeut. Anita Wijks specialitet är terapi med barn och ungdomar.