PELAS HEM

Om oss

Verksamhetschef
*Sakkunnig i hedersrelaterat våld och förtryck.
*Utbildad i familjepsykologi enlig Kälvestens intervju- och tolkningsmetodik.
*Certifierad att genomföra PATRIARK - risk- och hotbedömning, hedersrelaterat våld och förtryck.
*Certifierad att genomföra SARA - risk- och hotbedömning, partnervåld.
*Certifierad att genomföra SAM - stalking.
*Certifierad att genomföra FREDA - kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning.
*MI – våld i nära relation.
*Ett hem att växa i – Grundutbildning för jour- och familjehem.

Familjehemskonsulent
*Legitimerad pedagog
*Certifierad att genomföra PATRIARK - risk- och hotbedömning, hedersrelaterat våld och förtryck.
*Certifierad att genomföra FREDA - kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning.
*MI – våld i nära relation.

Pelas Hem har en socionom och en auktoriserad socionom kopplad till verksamheten. 

Styrelse
Styrelseledamot: Pervin Kurt
Styrelsesuppleant: Ziyan Said Yousif

Pelas Hem har jour dygnet runt