PELAS HEM

Hem2

knytnve-ok

VÄLKOMMEN TILL PELAS HEM!

Pelas Hem AB

Konsulentstödd jour- och familjehemsvård med tillstånd från IVO.
Målgrupp:
Hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer.

Pelas Hem är medlemmar i Vårdföretagarna och bundet av kollektivavtal.

mamma-med-barn-i-luften-ok

Mor- och barnplaceringar
Akutplaceringar med mera 

hjarta-2-okPelas Hem har
jour 
dygnet runt

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck och vilka uttryck tar det sig?

Utdrag ur Regeringens skrivelse 2007/08:39 om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.

I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängig av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa.

I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda könen samt transpersoner.