PELAS HEM

Familjehem

 


Alla barn har rätt
till en förutsägbar vardag
och uppväxt med
tillgång till trygga vuxna!

Information till dig som är intresserad av att bli jour-/familjehem.

För att kunna ta uppdrag som jour-/familjehem krävs det att ni är utredda och godkända för detta.

Vi på Pelas Hem utreder våra familjer med aktsamhet. Pelas Hem gör alltid egna utredningar även om ni är utredda sedan tidigare.

I början har vi ett telefonsamtal med er då vi berättar mer om oss och om vad uppdraget som jour-/familjehem innebär samt vad som krävs av er som familj.

Därefter planeras och genomförs ett hembesök för att familjen ska ges möjlighet att ställa frågor och Pelas Hem gör en första bedömning av lämpligheten. Referenser lämnas in som Pelas Hem tar kontakt med.

Om ett samarbete inleds därefter påbörjas utredningen av jour-/familjen. Registerutdrag begärs från Polisen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Kronofogden samt Transportstyrelsen av jour-/familjehem.

När vi utreder er som familj använder vi oss av Socialstyrelsens initialbedömning BRA -fam samt Kälvestens – intervjun. Det finns även möjlighet att utreda enligt NYA Kälvestens - intervjun.

Under hela processen förs ett samtal kring era och våra tankar om er önskan att bli familjehem och ni har hela tiden möjlighet att avbryta processen.

Det är viktigt att jour-/familjehem som samarbetar med oss delar vår människosyn om allas lika värde.

Det är många steg som skall gås igenom så hela utredningen görs under en längre tid. Vid förändringar av förhållandena i ett jour-/familjehem görs en komplettering av utredningen. Det kan exempelvis handla om dödsfall, separation, ny partner, flytt med mera.

Pelas Hem behöver inte göra om utredningen från grunden inför varje ny placering, men Pelas Hem måste försäkra sig om att utredningen är aktuell och att hemmet lämpar sig i förhållande till barnets behov.

Som jour-/familjehem via Pelas Hem kopplas en konsulent till er och som stöttar er i uppdraget. Ni får utbildning och handledning för att ni ska känna er tryggare i er roll som jour-/familjehem.

Här nedan finner ni olika utdrag som ska begäras ut av er och skickas till oss.

-       Polisens belastning- och misstankeregister
-       Socialtjänstens, socialregister
-       Försäkringskassan
-       Kronofogden, skuldintyg
-       Transportstyrelsen, LOB-registret

Utdrag från Socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan samt Transportstyrelsen gäller ett år.

Polisens belastning- och misstankeregister gäller 6 månader.

Om du är intresserad av att bli jour-/familjehem eller vill veta mer om vad det innebär så är du varmt välkommen att kontakta oss.